Zwiększamy sprzedaż w szpitalach.
...bo jest to możliwe, a my wiemy jak.

Skontaktuj się z nami

AB Pharm Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 19,   03-191 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000468027
NIP: 524-27-60-645 REGON: 146755219
Nr Pośrednika GIF 00039

+48 694 775 205

biuro@abpharm.pl